SZTUCZNE SYSTEMY SKOJARZENIOWE I ASOCJACYJNA SZTUCZNA INTELIGENCJA

EXIT

Cena:54.00
dostępna 1 sztuka
masz pytania?

Spis treści:

 

1. Wstęp

 

2. Wybrane kwestie dotyczące danych, informacji, wiedzy, pamięci i inteligencji

 

2.1. Dane, informacje i wiedza
2.2. Pasywne pamięci i struktura danych
2.3. Inteligencja i sztuczna inteligencja

 

3. Mechanizmy skojarzeniowe

 

3.1. Kojarzenie, skojarzenia i skojarzeniowość
3.2. Rola pytań w procesach kojarzenia
3.3. Zasady asocjacji i asocjacyjne relacje
3.4. Semassele - jednostki semantyczno-skojarzeniowe
3.5. Efekt pamięci w systemach skojarzeniowych

 

4. Asocjacyjne modele elementów AAS

 

4.1. Współczesne modele neuronów
4.2. Biologiczne podstawy modelowania neuronów
4.3. Zmienna wielkość perikarionu neuronów
4.4. Dynamika oraz plastyczność połączeń i synaps
4.5. Relaksacja neuronów
4.6. Refrakcyjność
4.7. Asocjacyjny model neuronou ASN
4.8. Asocjacyjny model receptorów ASR i ASRN
4.9. Asocjacyjny model efektorów ASE

 

5. Sztuczne systemy skojarzeniowe AAS

 

  1. Grafowa asocjacyjna struktura danych AGDS
   5.2. Aktywne asocjacyjne grafy neuronowe AANG
   5.3. Asocjacyjne neuroobliczenia grafowe
   5.4. Sztuczne systemy skojarzeniowe w roli interfejsu
   5.5. Złożoność obliczeniowa procesów skojarzeniowych

   6. Sortowanie asocjacyjne ASSORT

 

6.1. Programy elementów grafu AANG dla ASSORT
6.2. Przykład sortowania asocjacyjnego
6.3. Hybrydowa realizacja sortowania ASSORT
6.4. Zastosowania AANGów zbudowanych przez ASSORTa

 

7. Asocjacyjny klasyfikator ASONN

 

7.1. Konwersja danych do postaci struktury AGDS
7.2. Budowa aktywnego asocjacyjnego grafu neuronowego AANG
7.3. Budowa asocjacyjnego klasyfikatora ASONN

 

8. Neuroasocjacyjne grafy wiedzy ANAKG

 

8.1. Asocjacyjne formowanie się wiedzy
8.2. Lingwistyczne grafy wiedzy
8.3. Semiautomatyczna kontekstowa korekta tekstów
8.4. Automatyczna kategoryzacja i uogólnianie

 

9. Asocjacyjna sztuczna inteligencja
10. Biopsychologiczne podstawy modelowania inteligencji

 

10.1. Osobowość ludzka i dynamika jej potrzeb
10.2. Potrzeby charakteru
10.3. Potrzeby intelektu
10.4. Potrzeby duchowe
10.5. Strategie interakcji człowiek-komputer

 

11. Podsumowanie i zakończenie
Literatura

 

Polecamy także:

BIOPOMIARY
63.00
BIOSYSTEMY
60.00