ODPADY NIEBEZPIECZNE Przepisy i codzienność

NOWOŚĆI

Cena:25.00
dostępny
masz pytania?

 

 

 

Ochrona środowiska naturalnego staje się priorytetowym zadaniem, przed jakim stajemy u progu trzeciego tysiąclecia. Produkcja nowych dóbr, na które my jako społeczeństwo konsumpcyjne jesteśmy nastawieni, powoduje nadmierną eksploatację nieodnawialnych zasobów naturalnych naszej planety oraz powstawanie dużych ilości odpadów, w tym omówionych w tej publikacji odpadów niebezpiecznych. Przez wiele lat podstawową formą ich unieszkodliwiania było gromadzenie na składowiskach. Duże zmiany w gospodarce odpadami rozpoczęły się dopiero na początku lat 90. XX w., kiedy zaczęto odchodzić od systemu, w którym jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów było składowanie, na rzecz sytemu złożonego z kilku elementów: zbiórki surowców wtórnych, sortowania, kompostowania i termicznego przekształcania odpadów.

W monografii dokonano szczegółowej charakterystyki powszechnych grup odpadów niebezpiecznych: odpadów zawierających azbest, odpadów medycznych, elektrośmieci, odpadów przemysłu motoryzacyjnego oraz odpadów substancji stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Na podstawie obserwacji działalności wybranych instytucji opisano procesy powstawania i sposoby zagospodarowania odpadów problematycznych. Po przedstawieniu materiału teoretycznego i dokumentacyjnego podano wyniki badań poziomu świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zaproponowano również podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia społecznej świadomości ekologicznej.

Dla wygody czytelnika publikację wyposażono w słowniczek terminów specjalistycznych oraz obszerną bibliografię.

 

Polecamy także:

ARCHIWUM GROŹNYCH HISTORII 100-lecie AGH
25.00